Starosta obce

 starostka obce

Mgr. Jozefína Bartoňová

starostka obce  Plavecký Peter

pre obdobie rokov 2014 - 2018, 2018 - 2022, 2022 - 2026

e-mail: starosta@plaveckypeter.sk

tel. číslo: 0907 156 371

 Majetkové priznanie za rok 2019

Majetkové priznanie za rok 2020

Majetkové priznanie za rok 2022