Evidencia psov

Oznamujeme občanom, že v zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p. je povinnosť občana, ktorý je majiteľom psa, prihlásiť svojho psa do evidencie psov v obci. Prosíme preto občanov, ktorí sú majiteľmi psov, aby sa dostavili na Obecný úrad za účelom prihlásenia psa do evidencie obce Plavecký Peter. Majiteľ psa ( žiadateľ) vyplní žiadosť o prihlásenie psa do evidencie a obdrží evidenčnú známku pre psa. Žiadosť si môžete vytlačiť a vypísať sami alebo osobne na Obecnom úrade. Vydanie evidenčnej známky pre psa je bezplatné. Prosíme Vás aby ste si so sebou priniesli očkovací preukaz psa.

Prihlásenie psa do evidencie Typ: PDF dokument, Velkosť: 65.25 kB

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Žiadosť o vydanie novej evidenčnej známky