Príroda

Príroda v okolí obce

prŕoda

Pozoruhodnosť tohoto krajinného priestoru spočíva v tom, že sa tu i napriek tisícročnej činnosti človeka zachovala príroda takmer v pôvodnej kráse. Ďalej sú tu výrazne zachované typy ľudských sídlisk a to z obdobia paleolitu (Pohanská), stredoveku (Plavecký hrad) a výnimočne zachované roľnícke sídla v Plaveckom Petri.

prírodaDobrý vzduch, krásne lesy, atraktívne, väčšinou menej náročné terény, blízkosť vodnej nádrže Buková predurčujú okolie pre turistiku. Ubytovanie - chatky v Plaveckom Mikuláši a v rekreačnej oblasti Buková. Obyvatelia blízkych i vzdialenejších priemyselných centier tu môžu nájsť vynikajúcu rekreáciu na načerpanie novej životnej sily.

príroda