Začlenenie a spolupráca

V máji roku 2004 bolo založené Združenie obcí - Mikroregión Biela Hora, ktorého členskými obcami sú obce: Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Buková, Trstín, Bíňovce, Prietrž, Osuské a Hradište pod Vrátnom, ktoré je i sídlom združenia. Spoločne s týmito obcami sa začala rozvíjať dobrá spolupráca zatiaľ na poli kultúrnom.

Obec Plavecký Peter patrí do regiónu Záhorie a je členskou obcou Združenia obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Z dôvodu 30 km vzdialenosti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice je i členom združenia miest a obcí ZMO Jaslovské Bohunice. Okresným mestom je mesto Senica a obec patrí do Trnavského samosprávneho kraja.

Súvisiace linky

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice