Územný plán

Územný plán obce > Dokumenty

Územný plán obce - Čistopis (PDF formát)

pn_plavecký_peter_Čistopis_a4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,61 kB

Územný plán obce - Čistopis (DOC formát)

pn_plavecký_peter_Čistopis_a4.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 931,5 kB

Územný plán obce > Výkresy (všetky výkresy sú vo formáte JPG)

01. Výkres širších vzťahov

ppeter-01-c-50000-sirsievztahy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,29 MB

02. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - celý kataster

ppeter-02-c-10000-komplex.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,25 MB

03. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

ppeter-03-c-2880-komplex.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,65 MB

03a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:1500

ppeter-03a-c-2880-komplex.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,92 MB

04. Ochrana prírody a tvorby krajiny a prvkov úses

ppeter-04-c-10000-krajina.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,27 MB

05. Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia

ppeter-05-c-2880-doprava.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,31 MB

05a.Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia - 1:1500

ppeter-05a-c-2880-doprava.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,78 MB

06a. Návrh verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo 1:1500

ppeter-06a-c-1500-infra-voda.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,6 MB

06a.Návrh verejného technického vybavenia - zásobovanie energiami, telekomunikácie 1:1500

ppeter-06a-c-1500-infra-energo.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,72 MB

06. Návrh verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo 1:2880

ppeter-06-c-2880-infra-voda.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3 MB

06.Návrh verejného technického vybavenia - zásobovanie energiami, telekomunikácie 1:2880

ppeter-06-c-2880-infra-enrgo.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,14 MB

07. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

ppeter-07-c-2880-ppf.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,61 MB

08. Schéma verejnoprospešných stavieb

ppeter-08-c-2880-verejno.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,94 MB

09. Regulačný výkres

ppeter-09-c-2880-regula.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,5 MB

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O > Textová časť

Územný plán obce - Čistopis

zmeny_a_doplnky_č._2_Úpn-o_plavecký_peter_-_čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O > Grafická časť

Výkres širších vzťahov

1_upn_ppeter_zd2_Č_širšie_vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,88 kB

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

1_upn_ppeter_zd2_Č_širšie_vzťahy (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,88 kB

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3_upn_ppeter_zd2_Č_komplexný_výkres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,66 kB
Zobrazené 1-20 z 37