Plán podujatí

Plánované kultúrne podujatia v obci Plavecký Peter

3. februára 2024 - Detský karneval

10. februára 2024 - Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

16. marca 2024 - Veľkonočná výstava a burza šatstva

12. mája 2024 - Deň matiek

1. júna 2024 - Deň detí

14. septembra 2024 - Súťaž vo varení guláša

12. októbra 2024 - Posedenie seniorov

7. decembra 2024 - Vianočné trhy

Prípadné zmeny termínov, alebo doplnenie ďalších podujatí budú včas oznámené!

Pravidelné kultúrne podujatia

Zvyklosti po dlhé stáročia usmerňovali náboženské sviatky a slávnosti, na ktorých sa ľud zúčastňoval vo veľkom počte. Do dnešných dní sa zachovala slávnosť Božieho Tela s procesiou, slávnosť vysviacky farského kostola - hody, ktorá sa koná i na sviatok sv. Petra a Pavla - patrónov farského kostola.

V obci sa pravidelne konajú nasledujúce kultúrne podujatia:

  • v mesiaci február sa pravidelne poriada Detský karneval
  • každoročne sa koná fašiangová zábava s pochovávaním basy
  • v druhú májovú nedeľu si pripomíname Deň matiek
  • 1. jún je dňom, kedy oslavujeme Deň detí
  • mesiac október sa nesie v znamení Úcty k starším
  • december - blížiace sa Vianočné sviatky pripomínajú deti svojim programom pri vianočnom stromčeku s jasličkami.