Komisie

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií:

  • predseda: Alexandra Mičová
  • Mgr. Katarína Albertová
  • Bc. Radoslav Stach