Miestne dane a poplatky

Oznámenie Obce Plavecký Peter

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt,garáž,...) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísanána v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2023, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2023 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby,...) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dni od vzniku daňovej povinnosti. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2023 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky,... boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára na Obecnom úrade v Plaveckom Petre. Ak daňovník nadobudol v priebehu roka psa, alebo mu zanikla daňová povinnosť k dani za psa je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňové priznanie podáte na úrade danej obce na predpísanom vzorovom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Vzorové tlačivo Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.7 MB

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 403.73 kB