Zmluvy

Rok 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

zmluva - metrostav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,8 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Rok 2015

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

scan10004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Zmluva o výpožičke

scan10005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,01 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Rok 2014

Kúpna zmluva č.KP/176/2014/BVS

scan10008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 929,38 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Kúpna zmluva na odpredaj obecných pozemkov

kúpna zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,38 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Kúpna zmluva Obec - Peter Šarkozi a manž.Helena

scan10002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,85 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Rok 2013

Dodatky k Zmluve o aktualizácii programov a k Licenčným zmluvám s TOPSET Stupava

file (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo 09/08/2001 pre stavbu tlakovej kanalizácie

dodatok č. 4 k zmluve o dielo 09082001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,48 kB
Vložené: 27. 4. 2017

Dodatokč. 3 k zmluve o dielo 09/08/2001 pre stavbu tlakovej kanalizácie

file.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Rok 2012

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

file (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Vložené: 27. 4. 2017

KÚPNA ZMLUVA a zmluva o zriadení vecných bremien zo dňa 11.12.2012 medzi obcou Plavecký Peter a BVS, a.s.

kúpna zmluva (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,59 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov

scan10001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Zmluva o Municipálnom úvere medzi Prima banka Slovensko, a.s. a Obcou Plavecký Peter zo dňa 26.9.2012

zmluva-o-uvere-plaveckypeter-primabanka_2012-09-26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,95 MB
Vložené: 27. 4. 2017

Rok 2011