Pozemkové spoločenstvo Urbár Plavecký Peter

Kontakt

Adresa: 906 35 Plavecký Peter 137

IČO: 42 295 556

DIČ: 2023933582

Email: ubarpp@gmail.com

Výbor pozemkového spoločenstva

RNDr. Martin Galgóci

Katarína Hlavatá

Jana Stachová

Jozef Šarközy

Cecília Valentová

Dozorná rada pozemkového spoločenstva

Veronika Hlavatá

Jozef Hlavatý

Pavel Stach

Ľudovít Ferenčič

Oznam

Urbár Plavecký Peter, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, aby v čo najkratšom čase oznámili číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im budú vyplácané podiely (dividendy) a to prostredníctvom mailu galgoci7@gmail.com, poštou na adresu: Urbár Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35 Plavecký Peter alebo osobne na Obecnom úrade v Plaveckom Petre.