Hranice pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry

Hranice pamiatkovej rezervácie a ochranné pásmo

Obrázok zobrazuje hranice pamiatkovej rezervácie vyznačené bodkami. Nižšie je nová mapka.

Plán obce na stiahnutie (zobrazí sa aj po kliknutí na náhľad.)

hranice PRLA