Červený kríž

V našej obci už dlhé roky funguje Miestny výbor Slovenského červeného kríža. V roku 2011 sme sa rozhodli na odvážny krok a to na zorganizovanie mobilného odberu krvi priamo v našej obci. Na Web stránke sme spustili anketu, kde sme zisťovali potenciálny záujem darcov. Pilotný projekt bol mimoriadne úspešný a odvtedy pravideľne organizujeme túto milú akciu pod názvom Petranská kvapka krvi, ktorá sa realizuje pravidelne dvakrát do roka.

Mgr. Veronika Lovíšková

petranská kvapka krvi