Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam 

Obecný úrad  je až do odvolania pre verejnosť je zatvorený. 

S Obecným úradom komunikujte výlučne mailom obec@plaveckypeter.sk alebo telefonicky.                 

V obmedzenom režime funguje len matričný úrad a ohlasovňa pobytov.  V prípade neodkladnej záležitosti treba kontaktovať pracovníčku Obecného úradu p. Stachovú 0908 870 417,  p. Olahovú  0902 896 256 alebo starostku obce na  0907 156 371

Pre zasielanie žiadostí alebo písomností využívajte schránku, ktorá je umiestnená pred obecným úradom. 

Pracovná ponuka

Obec Plavecký Peter príjme do pracovného pomeru na zástup počas materskej dovolenky pracovníčku  na pozíciu referentka s termínom nástupu od 01. júla 2021.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ekonomické zameranie výhodou
  • Ovládanie PC na užívateľskej úrovni
  • bezúhonnosť

Náplň práce:

- registratúra – evidencia došlej a odoslanej pošty, vybavovanie pošty, práca s elektronickou schránkou

- vedenie agendy aktivačnej činnosti

- správa miestnych daní a poplatkov

- evidencia psov

- osvedčovanie listín a overovanie podpisov

- vypracovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov, kontrola revíznych správ a uzatvorených zmlúv

- vedenie poradovníka na nájomné byty a príslušenstvo na kanalizáciu

- zabezpečovanie podkladov k žiadostiam o dotácie, prieskum trhu v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a v zmysle internej smernice

- správa cintorína, cintorínske poplatky

- vedenie stavebnej agendy

- odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením samosprávy obce

- zabezpečovanie styku s verejnosťou, aktivačnými pracovníkmi, nájomníkmi bytových domov

- pripravovanie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

- úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a Organizačným poriadkom Obecného úradu Plavecký Peter

- ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Platové podmienky:

Odmeňovanie je podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku

 

Uchádzač o pracovnú pozíciu k žiadosti doloží:

- životopis

- overený doklad preukazujúci ukončené najvyššie vzdelanie

- písomný súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu s potrebnými dokladmi môžete zasielať na adresu: Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 v termíne do 21.05.2021.

 TESTOVANIE

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že v obci Plavecký Peter bude aj  tento víkend prebiehať testovanie na COVID-19.

Testovanie bude prebiehať v sobotu 17.04.2021 v čase:

od 8,00 do 12,00 hod. - testovanie ( posledný odber do 11,45 hod.)

od 12,00 do 13,00 hod. - prestávka na obed, dezinfekcia priestorov

od 13,00 do 16,00 hod. - testovanie

Posledný odber bude vykonaný do 15,45 hod.

So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a treba mať nachystané telefónne číslo nakoľko ho budete nahlasovať na registrácii.

Na testovanie môžete chodiť priebežne, ale keď uvidíte dlhé rady, prosíme Vás aby ste pre svoje bezpečie prišli neskôr.

Dajte prosím prednosť hendikepovaným a starším osobám, tehotným ženám, rodičom s malými deťmi. Dodržujte 2 m odstupy a hygienické opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie.

 

.

Vážení občania,

od 15.02. do 31.03.2021 sa uskutoční prvé elektronické sčítanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, alebo tolerovaný pobyt.

👉 sčítanie uskutočníte cez sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Staršie osoby môžu o pomoc požiadať svoju rodinu či blízkych.

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby ( napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí alebo občania bez digitálneho zabezpečenia) budú môcť požiadať o pomoc so sčítaním prostredníctvom:

👉 stacionárneho asistenta v kontaktnom mieste ( Obecný úrad) alebo

👉mobilného asistenta sčítania

❗❗ Dovoľujeme si Vás však informovať, že na základe rozhodnutia Vlády SR sa pre mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID -19 asistované sčítanie bude môcť vykonať v termíne najneskôr do 31.10.2021.

O presnom termíne možnosti začatia asistovaného sčítania Vás budeme informovať. ❗❗

Dôležité je, aby sa čo najviac obyvateľov elektronicky sčítalo samo v čase od 15.02. do 31.03.2021.

Všetky informácie ohľadom elektronického sčítania obyvateľov sú zverejnené na stránke www.scitanie.sk.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii CALL Centrum na tel. čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov . CALL centrum bude aktívne až od 15.02.2021.

Obec Plavecký Peter naďalej príjima žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci. 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

Fotogaléria

Karneval

Karneval

Vianočné trhy

Vianočné trhy