Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam 

Obecný úrad  je až do odvolania pre verejnosť je zatvorený. 

S Obecným úradom komunikujte výlučne mailom obec@plaveckypeter.sk alebo telefonicky.                 

V obmedzenom režime funguje len matričný úrad a ohlasovňa pobytov.  V prípade neodkladnej záležitosti treba kontaktovať pracovníčku Obecného úradu p. Stachovú 0908 870 417,  p. Olahovú  0902 896 256 alebo starostku obce na  0907 156 371

Pre zasielanie žiadostí alebo písomností využívajte schránku, ktorá je umiestnená pred obecným úradom. 

Možnosti vstupu a obmedzenia vstupu do vojenských výcvikových obvodov môžete sledovať: 

https://www.mosr.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/

Pracovná ponuka

Obec Plavecký Peter príjme do pracovného pomeru na zástup počas materskej dovolenky pracovníčku  na pozíciu referentka s termínom nástupu od 01. júla 2021.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ekonomické zameranie výhodou
  • Ovládanie PC na užívateľskej úrovni
  • bezúhonnosť

Náplň práce:

- registratúra – evidencia došlej a odoslanej pošty, vybavovanie pošty, práca s elektronickou schránkou

- vedenie agendy aktivačnej činnosti

- správa miestnych daní a poplatkov

- evidencia psov

- osvedčovanie listín a overovanie podpisov

- vypracovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov, kontrola revíznych správ a uzatvorených zmlúv

- vedenie poradovníka na nájomné byty a príslušenstvo na kanalizáciu

- zabezpečovanie podkladov k žiadostiam o dotácie, prieskum trhu v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a v zmysle internej smernice

- správa cintorína, cintorínske poplatky

- vedenie stavebnej agendy

- odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením samosprávy obce

- zabezpečovanie styku s verejnosťou, aktivačnými pracovníkmi, nájomníkmi bytových domov

- pripravovanie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

- úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a Organizačným poriadkom Obecného úradu Plavecký Peter

- ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Platové podmienky:

Odmeňovanie je podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku

 

Uchádzač o pracovnú pozíciu k žiadosti doloží:

- životopis

- overený doklad preukazujúci ukončené najvyššie vzdelanie

- písomný súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu s potrebnými dokladmi môžete zasielať na adresu: Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 v termíne do 21.05.2021.

.

Vážení občania,

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR, Vám oznamujeme, že od 03.05. do 13.06.2021 ( 6 týždňov)  bude v obci prebiehať dosčítavanie obyvateľov prostredníctvom asistovaného sčítania. 

Sčítať sa môžete: 

👉 pomocou stacionárneho asistenta v kontaktnom mieste, ktorým je Obecný úrad počas prevádzkových hodín kontaktného miesta: 

Pondelok: od 13,30 do 15,00 hod.

Utorok:      od 9,00 do 11,00 hod.

Streda:      od 13,30 do 17,00 hod.

Štvrtok:     od 13,30 do 15,00 hod.

Piatok:      od 9,00 do 11,00 hod. 

 

👉 pomocou mobilného asistenta, ktorý Vás na základe Vášho požiadania príde sčítať k Vám domov. O mobilného asistenta môžu požiadať najmä seniori, imobilní a zdravotne postihnutí.

!!! O sčítanie pomocou mobilného asistenta musíte vopred telefonicky požiadať na t. č. 034/65 39 125, následne po požiadaní bude s Vami dohodnutý termín na vykonanie asistovaného sčítania. 

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. 

 

 

 

Obec Plavecký Peter naďalej príjima žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci. 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

Fotogaléria

Karneval

Karneval

Vianočné trhy

Vianočné trhy