Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Obec Plavecký Peter  dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 28,46 %

Možnosti vstupu a obmedzenia vstupu do vojenských výcvikových obvodov môžete sledovať: 

https://www.mosr.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/

Obec Plavecký Peter naďalej príjima žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci. 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 

.

Poďakovanie Nadácii SPP a EUSTREAM

 

Obec Plavecký Peter v mene všetkých občanov vyslovuje srdečné POĎAKOVANIE za poskytnutie finančnej podpory na projekt :

"Kvitnúce zelené plochy pre užitočný hmyz"

na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 02102022

od poskytovateľa Nadácia SPP na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Cieľom projektu bolo zlepšenie a zveľadnie verejných priestranstiev. 

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP A EUSTREAM"

 

27.03.2023

Pošta Plavecký Mikuláš 1

Pošta Plavecký Mikuláš

Zmena otváracích hodín

Detail

27.03.2023

OÚ zatvorený

28.3.2023

Detail

20.03.2023

Divadelné predstavenie

Radošinské naivné divadlo

Detail

20.03.2023

Pohreb

Posledná rozlúčka

Detail

01.04.2023

Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava spojená s tvorivými dielničkami pre deti a burzou oblečenia.

Detail

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 

Oznámenie o počte obvodov a počte poslancov v obci Plavecký Peter  (91.65 kB)

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (282.46 kB)

 

Zverejnenie emailovej adresy (103.17 kB)

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností (114.69 kB)

 

Volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva TT SK (114.45 kB)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

 

O z n á m e n i e o počte obyvateľov obce Plavecký Peter pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 Obec Plavecký Peter podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva týmto oznamuje, že má ku dňu 11.07.2022 609 obyvateľov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov (882.84 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TT SK (46.13 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva TT SK podľa volebných obvodov (91.76 kB)

 

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky (100.91 kB)
 

Špeciálny spôsob hlasovania (117.98 kB)