Typický dom

Plán typického domu

Nasledujúci obrázok zobrazuje plán typického domu v pamiatkovej rezervácii.

typický dom