Základné informácie

Poloha obce

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava.

Rozloha obce

1498 ha.

Nadmorská výška

226 metrov nad morom.

Počet obyvateľov a vekový priemer

V súčasnosti má obec Plavecký Peter 638 obyvateľov, z toho 136 vo veku do 18 rokov a 502 nad 18 rokov.

Pamiatková rezervácia

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 236/90 z 23. mája 1990 bola vyhlásená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Plavecký Peter. Dôvodom vyhlásenia tejto najmladšej z desiatich rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku bola pamiatková ochrana typickej a ucelene zachovanej západoslovenskej dediny, ktorá reprezentuje staviteľské tradície nížinných roľníckych oblastí juhozápadného Slovenska.

Poloha na mape

Poloha na mape mapa

Vojenský obvod Záhorie