Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo od 03.12.2018

 

Mgr. Jozefína Bartoňová - starostka obce

Mgr. Peter Ščepka - zástupca starostu

Ing. Petra Pacolová - obecný kontrolór

 

Poslanci OZ:

Mgr. Peter Ščepka

Ing. Katarína Albertová

Alexandra Mičová

Roman Ambra

Bc. Radoslav Stach

Richard Ščepka

Patrik Sýkora

 

Rozpis zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2020

27.1. – Pondelok

8. 4. -  Streda

18. 5. - Pondelok

26. 8. – Streda

13. 10. – Utorok

8. 12 – Utorok

 

V dôsledku aktuálnej situácie ohľadom COVID-19 bola Obecným zastupiteľstvom odsúhlasená zmena rozpisu zasadnutí Obecného zastupiteľstva: 

8. júla -  streda o 17,00 hod.

13. októbra - utorok o 17,00 hod.

8. decembra - utorok o 17,00 hod. 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva Obecné zastupiteľstvo,  je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Plavecký Peter  najneskôr 15 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

OZ v minulosti