Symboly obce

Erb obce

erb

Erb obce Plavecký Peter má túto podobu:

V modrom štíte strieborný zlatobradý, červenoodetý sv. Peter so zlatou rybárskou sieťou ako plášťom, v pravici s jedným veľkým strieborným kľúčom, v ľavici pred sebou s dvomi menšími striebornými na obruči.

Pečať obce

Pečať obce

Pečať obce Plavecký Peter je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PLAVECKÝ PETER. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka obce

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(3/10), žltej(1/10), červenej(1/10), bielej(1/10), žltej(1/10) a modrej(3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.