Kontakty

Adresa

Obec Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

e-mail: obec@plaveckypeter.sk

IČO: 00309800

Starostka obce

Mgr. Jozefína Bartoňová starostka obce

Administratívni zamestnanci

Jana Stachová 

rozpočtovníctvo a účtovníctvo, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľstva, matrika, určovanie súpisných čísiel

Veronika Kovárová

podateľňa, dane a poplatky, cintorínske poplatky, overovanie podpisov a listín, úsek životného prostredia, drobné stavby 

Ostatní zamestnanci

Jarmila Kiripolská

upratovačka, správa kultúrneho domu