DHZ Plavecký Peter

Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Peter

Vážení priatelia, kamaráti, známi a podporovatelia Dobrovoľného hasičského zboru Plavecký Peter, chcem Vás poprosiť o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.

Už po dva roky nám vyzbierané peniažky pomohli k napredovaniu, materiálnemu vybaveniu a odbornej príprave.

Za každú jednu Vašu podporu ďakujeme.

Údaje na vyhlásenie k 2 %:

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Peter

Právna forma: občianske združenie

IČO: 001774741025

Ulica: Plavecký Peter

Súpisné číslo: 137

PSČ: 906 35

Obec: Plavecký Mikuláš