Základná škola

Základná škola s materskou školou Plavecký Peter

Adresa: 906 35 Plavecký Peter 89

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Daniela Krajčíriková

IČO: 37850768

DIČ: 2021872919

Tel.: 034/65 39 140

E-mail: zsplaveckypeter@gmail.com

Web: https://zsplaveckypeter.webnode.sk/