Navigácia

Obsah

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Fotogaléria

Vianočné trhy s príchodom Mikuláša

Uvítanie Detičiek narodených v roku 2017

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Obec Plavecký Peter oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečistenia ovzdušia v k. ú. Plavecký Peter, že sú povinní oznámiť podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia spotrebu palív a surovín ( za rok 2017), z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,

do 15. februára 2018

na útvar životného prostredia v Plaveckom Petre.

Za nesplnenie povinnosti v zákone stanovenom termíne môže obec uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu. 

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú prepožičaný Kultúrny dom na rôzne spoločenské akcie, aby  inventár kuchyne, priestory a kľúče chodili prevziať v čase určenom:

Pondelok - štvrtok: od 9,00 do  15,00 hod. 

Piatok: od 8,00 do 14,00 hod.

Obedová prestávka: od 12,00 - 12,30