Navigácia

Obsah

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Fotogaléria

Posedenie dôchodcov

Rozlúčka s prázdninami

Oznam pre občanov

 

Oznamujeme občanom, že podľa Zákona č. 355/2007 a vyhlášky 99/2016 o ochrane zdravia pred záťažou teplom môže obec Plavecký Peter upraviť pracovný čas svojich zamestnancov z dôvodu dlhotrvajúcich mimoriadne teplých dní. Úradné hodiny počas týchto dní budú nasledovné:

 

Pondelok: 7,00 - 13,00 hod.

Utorok : 7,00 - 13,00 hod.

Streda: 7,00 - 11,00 hod.,   od 15,00 - 17,00 hod.

Štvrtok: 7,00 - 13,00 hod.

Piatok: 7,00 - 13,00 hod.

Základná škola s materskou školou Plavecký Peter

 

Ponuka práce: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie

     Základná škola s materskou školou v Plaveckom Petre prijme do pracovného pomeru na dobu určitú (1 školský rok) učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie na školský rok 2017/2018. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy, podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky  437/2009 Z.z. Podmienkou je znalosť anglického jazyka na úrovni vyučovania začiatočníkov v 3. a  4.ročníku, práca s počítačom. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov môžu uchádzači zasielať na e-mail: zsplaveckypeter@szm.sk , kontakt: 0911 218107.

 

                        Mgr.Daniela Krajčíriková – riaditeľka školy