Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú prepožičaný Kultúrny dom na rôzne spoločenské akcie, aby  inventár kuchyne, priestory a kľúče chodili prevziať v čase určenom:

Pondelok - štvrtok: od 9,00 do  15,00 hod. 

Piatok: od 8,00 do 14,00 hod.

Obedová prestávka: od 12,00 - 12,30 

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Oznamujeme občanom, že do 31.01.2020 máte zákonnú povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa týka občanov, ktorí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť  napr. pozemok, rodinný dom, byt, či garáž kúpou alebo darovaním. Rovnako majú túto povinnosť aj občania, ktorí v roku 2019 vykonali zmeny na nehnuteľnostiach napr. im bolo vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, zmenili využitie stavby, zmenili druh či výmeru pozemku či dokončili ohlásenú drobnú stavbu. Občania, ktorí v roku 2019 predali či darovali nehnuteľnosť majú tiež povinnosť podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.1.2020.

Ak ste v priebehu roka nadobudli psa alebo  vám pes uhynul ste povinní podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy:

Obec Plavecký Peter zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: obec@plaveckypeter.sk  

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia:  http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

 

Fotogaléria

Vianočné trhy

Vianočné trhy

Posedenie seniorov

Posedenie seniorov