Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú prepožičaný Kultúrny dom na rôzne spoločenské akcie, aby  inventár kuchyne, priestory a kľúče chodili prevziať v čase určenom:

Pondelok - štvrtok: od 9,00 do  15,00 hod. 

Piatok: od 8,00 do 14,00 hod.

Obedová prestávka: od 12,00 - 12,30 

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2020/2021

 

Zápis  na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční dňa 16.apríla 2020 (štvrtok) v budove ZŠ Plavecký Peter v čase od  13,00 - 16,00 h.

Na základe rozhodnutia vlády SR, hlavného hygienika SR a krízového štábu SR sa zápis uskutoční len  za účasti  zákonných zástupcov dieťaťa bez prítomností detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, rukavice a pod. Vzhľadom na danú aktuálnu situáciu je potrebné, aby si zákonní zástupcovia na tento deň zarezervovali časový termín stretnutia na tel.čísle 0907 523420

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz a rodný list. 

Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

b) meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov                                                      

c) vyplnený zápisný list  a žiadosť, ktoré nájdete na stránke školy https://zsplaveckypeter.webnode.sk/  (ak nemáte možnosť tlače, môžete ich poslať vyplnené na mail školy)

 

Pokiaľ niektorí zákonní zástupcovia nemajú možnosť  zúčastniť sa v uvedený termín zápisu, dávame im možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie s riaditeľkou školy na uvedenom tel.čísle alebo napíšte na zsplaveckypeter@gmail.com, kde do správy uvediete mobilný kontakt.

 

Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.08.2020 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka  školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

POMOC V NÚDZI PRE OBYVATEĽOV PLAVECKÉHO PETRA

Oznamujeme občanom, že v zmysle najnovších vydaných opatrení Ústredného krízového štábu je v obci pre občanov nad 65 rokov zabezpečená možnosť nákupu a dovozu základných potravín prostredníctvom obchodu p. Aleny Ščepkovej. Občania, ktorí si nemôžu sami zabezpečiť nákup potravín môžu volať na telefónne číslo 0905 135 307 a nadiktovať si zoznam potravín, ktoré potrebujú. Potraviny im následne budú doručené až domov. Prosíme, aby túto možnosť využívali v prvom rade občania nad 65 rokov osamele žijúci, so zdravotným znevýhodnením a tí, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc. 

 

 

Zmena úradných hodín

( platnosť od pondelka 23.03.2020)

 

Pondelok:                             8,30 - 11,30 hod.

Utorok:                                 nestránkový deň

Streda:                                  13,00 – 16,00 hod.

Štvrtok:                                nestránkový deň

Piatok:                                  nestránkový deň

 

Naďalej však žiadame občanov, aby uprednostnili telefonickú, elektronickú či e-mailovú komunikáciu!

Prosíme Vás, aby ste Obecný úrad navštevovali len v NEVYHNUTNOM prípade.

 

Občan, ktorý bude potrebovať niečo vybaviť, musí najprv telefonicky kontaktovať Obecný úrad, a až po dohode s pracovníčkou Obecného úradu môže prísť vybaviť potrebnú vec.

 

Občan môže vstúpiť do budovy Obecného úradu len s nasadeným ochranným rúškom. Občan bez rúška nebude vybavený!!!  Na doručenia listových zásielok môžete použiť schránku umiestnenú pri vchode na obecný úrad.

 

Tel. č.: 034/6539125

             034/6545001

 

e-mail: obec@plaveckypeter.sk

Opatrenia pred Koronavírusom 

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy 

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí nákazy 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie k umiestneniu osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenia hlavného hygienika SR

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2567/2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení prevádzo

Zmena a doplnenie opatrenia  HH 

10 odporúčaní pri koronavíruse

Pomoc sebe a druhým 

Čo robiť ak ste chorý 

Úrad verejného zdravotníctva SR - karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - povinnosť nosiť rúška

Opatrenie UVZ SR zo dňa 23.03.2020 - zákaz hromadných podujatí 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - zákaz prevádzok v nedeľu 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie prevádzok

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020 - zmena režimové opatrenie, uzavretie nedeľa

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 04.04.2020 - nariadenie osobám, ktoré vstúpia na územie SR izoláciu v zariadeniach určených štátom

Uznesenie vlády č. 169 z 27.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 04.04.2020 - štátna karanténa 

Uznesenie vlády SR - rozšírenie núdzového stavu 

Obec Plavecký Peter na základe usmernenia ústredného krízového štábu, ktorý zasadal dňa 6. marca oznamuje občanom, že 09.marca 2020 až do odvolania budú platiť tieto opatrenia:

  • sú zrušené všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia
  • nebude sa prepožičiavať kultúrny dom ani na súkromné akcie, zhromaždenia, schôdze miestnych spolkov
  • prosíme občanov, aby sa snažili stránky vybavovať elektronicky, poštou alebo telefonicky
  • v prípade odovzdania dôležitých písomných dokumentov, bude pre tento prípad označená schránka pri vchode na Obecný úrad

Žiadame občanov, aby sa správali zodpovedne, dôsledne sa chránili pre šíriacim sa vírusom a dodržiavali všetky vydané nariadenia a opatrenia.

01.04.2020

Poplatky za MŠ, ŠKD, ŠJ

Vážení rodičia! V súvislosti s prerušením vyučovania a zatvorenia základnej a materskej školy Vám oznamujeme, aby ste až do odvolania od apríla 2020 neuhrádzali poplatky za materskú školu, školský klub a stravu. Zrušte príkazy, ktoré máte na úhradu týchto poplatkov nastavené. Uľahčíte nám tým prácu, aby sme nemuseli poplatky vracať na Vaše účty. Poplatky za marec uhradila väčšina rodičov. Keďže bolo prerušenie prevádzky materskej školy a školského klubu zapríčinené závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch by mal zákonný zástupca uhrádzať pomernú časť určeného príspevku. Rozdiel medzi predpísanou a skutočnou platbou Vám bude zohľadnený pri stanovení poplatku v mesiaci, kedy začne bežná prevádzka materskej školy a školského klubu. Tak isto bude prepočítané aj stravné. Mgr.Daniela Krajčíriková

Detail

Fotogaléria

Karneval

Karneval

Vianočné trhy

Vianočné trhy