Navigácia

Obsah

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

 

Kultúry a školstva:

 • predseda : Mgr. Iveta Konyariková
 • Viera Hološková
 • Ľubica Krútilová

 

Životného prostredia, verejného poriadku a výstavby:

 • predseda:  Mgr. Peter Ščepka
 • Roman Ambra
 • Jozef Polák

 

Finančná, rozpočtová a sociálna:

 • predseda: Mgr. Zuzana Kollárová
 • Martina Dulanská
 • Ing. Elena Barboríková

 

Ochrana verejného záujmu pri výkone verejných funkcií:

 • predseda:  Jozef Polák
 • Mgr. Iveta Konyariková
 • Martina Dulanská

 

Rozpis zasadnutí OZ 2017

11.01.2017  - 18,30 hod

27.03.2017  - 18,30 hod

21.04.2017  - 18,30 hod

12.06.2017  - 18,30 hod

08.09.2017  - 18,30 hod

15.11.2017  - 18,30 hod

15.12.2017  - 18,30 hod

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.