Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo od 03.12.2018

 

Mgr. Jozefína Bartoňová - starostka obce

Mgr. Peter Ščepka - zástupca starostu

Ing. Petra Pacolová - obecný kontrolór

 

Poslanci OZ:

Mgr. Peter Ščepka

Ing. Katarína Albertová

Alexandra Mičová

Roman Ambra

Bc. Radoslav Stach

Richard Ščepka

Patrik Sýkora

 

Rozpis zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019

25.02.2019                 17,00 hod.

20.05.2019                 17,00 hod.

12.08.2019                 17,00 hod.

09.09.2019                 17,00 hod.

04.11.2019                 17,00 hod.

02.12.2019                 17,00 hod.

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.

 

OZ v minulosti