Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo od 03.12.2018

 

Mgr. Jozefína Bartoňová - starostka obce

Mgr. Peter Ščepka - zástupca starostu

Ing. Petra Pacolová - obecný kontrolór

 

Poslanci OZ:

Mgr. Peter Ščepka

Ing. Katarína Albertová

Alexandra Mičová

Roman Ambra

Bc. Radoslav Stach

Richard Ščepka

Patrik Sýkora

 

Rozpis zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018

12.02.2018                 19,00 hod.

20.04.2018                 18,30 hod.

23.05.2018                 18,30 hod.

29.06.2018                 18,30 hod.

07.09.2018                 18,30 hod.

22.10.2018                 18,00 hod.

19.11.2018                 18,00 hod.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.

 

OZ v minulosti