Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo od 15.12.2014

 

Mgr. Jozefína Bartoňová - starostka obce

Mgr. Iveta Konyariková - zástupca starostu

Ing. Petra Pacolová - obecný kontrolór

 

Poslanci OZ:

Mgr. Iveta Konyariková

Jozef Polák

Mgr. Zuzana Kollárová

Mgr. Peter Ščepka

Roman Ambra

Martina Dulanská

 

Rozpis zasadnutí OZ 2017

11.01.2017  - 18,30 hod

27.03.2017  - 18,30 hod

21.04.2017  - 18,30 hod

12.06.2017  - 18,30 hod

08.09.2017  - 18,30 hod

15.11.2017  - 18,30 hod

15.12.2017  - 18,30 hod

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.

 

OZ v minulosti