Navigácia

Obsah

Adresa

Obec Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

e-mail: obec@plaveckypeter.sk

IČO: 00309800

 Starostka obce


Mgr. Jozefína Bartoňová starostka obce

📞 034/65 39 125 

📞 0907 156 371

📧 starosta@plaveckypeter.sk    

 

 

 

 Administratívni zamestnanci


 

Jana Stachová 

📞 034/65 39 125    

📧 janastachova@plaveckypeter.sk

 rozpočtovníctvo a účtovníctvo, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľstva, matrika


 

Veronika Olahová

📞 034/65 45 001

📧 veronikaolahova@plaveckypeter.sk

- podateľňa, dane a poplatky, cintorínske poplatky, overovanie podpisov a listín, úsek životného prostredia, drobné stavby 

 Ostatní zamestnanciJarmila Kiripolská 

 

- upratovačka, správa kultúrneho domu