Navigácia

Obsah

Výročné správy

Rok 2019

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 5x | 31.03.2021

Rok 2018

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 3x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 3x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 3x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 302x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 276x | 27.04.2017

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 219x | 27.04.2017

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 234x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 255x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 233x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 230x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 190x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 221x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 246x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 211x | 27.04.2017

Rok 2010

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009 Stiahnuté: 221x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2010 Stiahnuté: 217x | 27.04.2017

Rok 2009

Výročná správa obce za rok 2009 Stiahnuté: 252x | 27.04.2017

Stránka

  • 1