Navigácia

Obsah

Výročné správy

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 274x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 259x | 27.04.2017

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 208x | 27.04.2017

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 207x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 222x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 211x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 211x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 180x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 206x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 224x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 199x | 27.04.2017

Rok 2010

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009 Stiahnuté: 206x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2010 Stiahnuté: 196x | 27.04.2017

Rok 2009

Výročná správa obce za rok 2009 Stiahnuté: 238x | 27.04.2017

Stránka

  • 1