Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 55x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 63x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 50x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 25x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 52x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 22x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 25x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 19x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 346x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 295x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 57x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 247x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 53x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 257x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 304x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 258x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 255x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 212x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 249x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 269x | 27.04.2017

Stránka