Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2021

Výročná správa za rok 2021 Stiahnuté: 35x | 28.09.2022

Záverečný účet za rok 2021 Stiahnuté: 38x | 28.09.2022

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 113x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 143x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 110x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 85x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 122x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 95x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 94x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 96x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 468x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 367x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 125x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 329x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 119x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 357x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 437x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 340x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 344x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 292x | 27.04.2017

Stránka