Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2021

Výročná správa za rok 2021 Stiahnuté: 8x | 28.09.2022

Záverečný účet za rok 2021 Stiahnuté: 9x | 28.09.2022

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 88x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 108x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 88x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 58x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 88x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 65x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 60x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 58x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 410x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 334x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 98x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 295x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 90x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 313x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 384x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 304x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 306x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 262x | 27.04.2017

Stránka