Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2021

Výročná správa za rok 2021 Stiahnuté: 51x | 28.09.2022

Záverečný účet za rok 2021 Stiahnuté: 52x | 28.09.2022

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 122x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 161x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 121x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 96x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 138x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 106x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 110x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 109x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 484x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 380x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 134x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 346x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 129x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 380x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 454x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 357x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 365x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 310x | 27.04.2017

Stránka