Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 45x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 51x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 42x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 14x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 45x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 12x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 14x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 11x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 327x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 286x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 48x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 233x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 41x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 247x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 278x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 245x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 242x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 201x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 232x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 259x | 27.04.2017

Stránka