Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2021

Výročná správa za rok 2021 Stiahnuté: 21x | 28.09.2022

Záverečný účet za rok 2021 Stiahnuté: 22x | 28.09.2022

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 98x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 120x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 95x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 67x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 101x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 76x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 76x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 69x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 446x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 346x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 109x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 306x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 101x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 334x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 405x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 316x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 320x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 276x | 27.04.2017

Stránka