Navigácia

Obsah

Výročné správy a záverečný účet

Rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 24x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2020 Stiahnuté: 31x | 24.05.2021

Rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 24x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 11x | 31.03.2021

Rok 2018

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 26x | 24.05.2021

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 9x | 31.03.2021

Rok 2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 10x | 31.03.2021

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 9x | 31.03.2021

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 318x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 282x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 28x | 24.05.2021

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 228x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 24x | 24.05.2021

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 242x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 267x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 238x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 236x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 196x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 227x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 252x | 27.04.2017

Stránka