Navigácia

Obsah

Územný plán obce

 

Dokumenty:

 

Výkresy (všetky výkresy sú vo formáte JPG):

 

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O

 

Textová časť:

Grafická časť:

 

Zmeny a doplnky UPN obce Plavecký Peter č. 3

Textová časť:

Grafická časť: