Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 108x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 259x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 398x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 101x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 101x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 106x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 99x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 103x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 270x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 216x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 258x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 214x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 7x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 132x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 103x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 289x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 210x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 313x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 183x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 232x | 06.12.2017

Stránka