Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 112x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 262x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 417x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 104x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 105x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 110x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 102x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 108x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 274x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 222x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 262x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 217x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 14x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 136x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 108x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 297x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 213x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 322x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 186x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 240x | 06.12.2017

Stránka