Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet obce r. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 Stiahnuté: 383x | 27.04.2017

Záverečný účet Obce za rok 2015 Stiahnuté: 381x | 27.04.2017

Záverečný účet za rok 2016 Stiahnuté: 311x | 27.04.2017

Zmeny rozpočtu obce 6/2016 Stiahnuté: 342x | 27.04.2017

Zmeny rozpočtu obce 9/2016 Stiahnuté: 259x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2015

Rozpočet obce na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 275x | 27.04.2017

Rozpočet obce na rok 2016 Stiahnuté: 304x | 27.04.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 284x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 277x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 Stiahnuté: 285x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2013

Rozpočet obce na rok 2013 Stiahnuté: 257x | 27.04.2017

Rozpočet obce na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 272x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 255x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2012

Rozpočet obce na rok 2012 Stiahnuté: 256x | 27.04.2017

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 Stiahnuté: 270x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2011

Rozpočet obce na rok 2011 Stiahnuté: 275x | 27.04.2017

Rozpočet obce na roky 2011-2013 Stiahnuté: 284x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 286x | 27.04.2017

Rozpočet obce r. 2010

Rozpočet obce na roky 2010-2012 Stiahnuté: 272x | 27.04.2017

Stránka

  • 1