Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady na území obce Plavecký Peter

Registratúrna značka: 27-11

Zodpovedá: Správce Webu