Zápis do MŠ

na školský rok 2024/2025

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 môžete stále podávať.

Možnosti doručenia žiadosti:


Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

 

Povinné náležitosti uvedené na žiadosti :

  • podpisy oboch zákonných zástupcov /rodičov
  • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať údaj o povinnom očkovaní
  • v prípade, ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami / ďalej len "ŠVVP"/ priloží zákonný zástupca / rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

 

Podmienky pre prijímanie detí do MŠ na školský rok 2024/2025.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

Kritéria pre prijímanie detí podľa školského zákona:

Prednostne sa budú prijímať deti :

a) pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ďalej deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

b) deti na základe rozhodnutia súdu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ostatné kritériá: Prijímame:

  • Deti od 3 rokov: ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne / prípadne s pomocou/ sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie a obuje sa s pomocou, verbálne komunikuje s okolím).

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku.

 

 

Prílohy

Žiadosť - zápis do MŠ.docx

Žiadosť - zápis do MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,1 kB
Dátum vloženia: 8. 6. 2024 12:44
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2024 12:46
Autor: Správce Webu