Navigácia

Obsah

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

Typ: ostatné
. .

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Vytvorené: 12. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2022 12:08
Autor: Správce Webu