Navigácia

Obsah

Urbár Plavecký Peter, pozemkové spoločenstvo

 

Kontakt:                                                                                                                                               

Adresa: 906 35 Plavecký Peter 137                                                                                                   

IČO: 42 295 556                                                                                                                                     

DIČ: 2023933582                                                                                                                                  

Email: ubarpp@gmail.com                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

Výbor pozemkového spoločenstva: Dozorná rada pozemkového spoločenstva:
RNDR. Martin Galgóci Štefan Ambra
Katarína Hlavatá Ľudovít Ferenčič
Jana Stachová Mária Gajarová
Jozef Šarközy Veronika Hlavatá
Cecília Valentová Jozef Hlavatý

                                      

                                                                                                                                                       

Oznam

 

Urbár Plavecký Peter, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, aby v čo najkratšom čase oznámili číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im budú vyplácané podiely (dividendy) a to prostredníctvom mailu galgoci7@gmail.com, poštou na adresu: Urbár Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35 Plavecký Peter alebo osobne na Obecnom úrade v Plaveckom Petre.