Navigácia

Obsah

Knižnica

 

Obecná knižnica v Plaveckom Petri sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu. Štatút Obecnej knižnice v Plaveckom Petri schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.5.2005.