Navigácia

Obsah

Obec Plavecký Peter naďalej príjima žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci. 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Možnosti vstupu a obmedzenia vstupu do vojenských výcvikových obvodov môžete sledovať: 

https://www.mosr.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/

27.02.2024

Prerušenie elektriny

v obci Plavecký Peter dňa 21.3.2024

Detail

26.02.2024

Pokladničné hodiny

na výber miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Detail

23.02.2024

Domovy pre seniorov St.Moritz a Platan v Smoleniciach

rozširujú svoj tím a prijímajú zamestnancov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

Detail

14.02.2024

Predaj zemiakov

na farme Sološnica

Detail

31.01.2024

Plán činnosti VO Záhorie

február

Detail

Plánované kultúrne podujatia v obci Plavecký Peter:

3. februára 2024 - Detský karneval

10. februára 2024 - Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

16. marca 2024 - Veľkonočná výstava a burza šatstva

12. mája 2024 - Deň matiek

1. júna 2024 - Deň detí

14. septembra 2024 - Súťaž vo varení guláša

12. októbra 2024 - Posedenie seniorov

7. decembra 2024 - Vianočné trhy

 

Prípadné zmeny termínov, alebo doplnenie ďalších podujatí budú včas oznámené!

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na rok 2024

Rozpis zvozu separovaného odpadu na rok 2024

Rozpis zvozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2024 - Chatová oblasť Hrudky 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov 

 

Vážené množstvá komunálneho odpadu budú zverejnené v najbližších dňoch

 

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí. 

 

Vývoz haluzoviny:

Oznamujeme občanom, že haluzovinu môžu voziť len počas úradných hodín do dvora OÚ. Nakoľko niektorí občania namiesto haluzoviny vyvážali aj iný odpad, ako napr. lístie, pokosenú trávu, stavebný odpad (o čom sme boli upozorení firmou, ktorá prišla haluzovinu zobrať), boli sme nútení pristúpiť k tomuto kroku. Dvor OÚ je uzamknutý a v doprovode pracovníčok OÚ alebo pani starostky môžte haluzovinu vyviesť. Pokiaľ nepríde k náprave ani po tomto upozornení, budeme musieť vývoz haluzoviny úplne zrušiť.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

Informácie pre voliča Typ: HTML, Velkosť: 52.6 kB

Information for the voter Typ: HTML, Velkosť: 43.07 kB