Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 263x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 392x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 612x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 229x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 242x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 238x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 217x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 246x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 401x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 370x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 384x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 362x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 156x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 235x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 240x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 456x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 353x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 460x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 305x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 468x | 06.12.2017

Stránka