Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 130x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 283x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 454x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 119x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 127x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 127x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 120x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 130x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 288x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 240x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 279x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 238x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 38x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 150x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 126x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 317x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 236x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 339x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 200x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 263x | 06.12.2017

Stránka