Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 157x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 299x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 489x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 141x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 144x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 149x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 137x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 153x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 305x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 262x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 294x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 261x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 59x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 162x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 143x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 341x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 252x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 359x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 211x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 296x | 06.12.2017

Stránka