Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 138x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 290x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 476x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 128x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 131x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 136x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 126x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 142x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 294x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 246x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 285x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 247x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 46x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 154x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 131x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 323x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 240x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 343x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 202x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 271x | 06.12.2017

Stránka