Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 191x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 329x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 529x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 172x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 177x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 177x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 162x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 186x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 334x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 294x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 327x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 285x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 93x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 186x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 169x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 372x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 284x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 396x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 246x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 344x | 06.12.2017

Stránka