Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 216x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 348x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 550x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 187x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 196x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 197x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 179x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 207x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 359x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 317x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 350x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 307x | 06.12.2017

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva Stiahnuté: 112x | 11.11.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 205x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 190x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 390x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 305x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 417x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 262x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 378x | 06.12.2017

Stránka