Navigácia

Obsah

Výročné správy

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 253x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 238x | 27.04.2017

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 195x | 27.04.2017

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 195x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 206x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 197x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 198x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 169x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 192x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 209x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 184x | 27.04.2017

Rok 2010

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009 Stiahnuté: 193x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2010 Stiahnuté: 185x | 27.04.2017

Rok 2009

Výročná správa obce za rok 2009 Stiahnuté: 224x | 27.04.2017

Stránka

  • 1