Navigácia

Obsah

Výročné správy

Rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 62x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 68x | 27.04.2017

Rok 2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 56x | 27.04.2017

Rok 2014

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013 Stiahnuté: 60x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2013 Stiahnuté: 60x | 27.04.2017

Rok 2013

Konsolidovaná výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 64x | 27.04.2017

Výročná správa obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 63x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Plavecký Peter za rok 2012 Stiahnuté: 46x | 27.04.2017

Rok 2012

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 60x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 66x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 56x | 27.04.2017

Rok 2010

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009 Stiahnuté: 57x | 27.04.2017

Výročná správa obce za rok 2010 Stiahnuté: 58x | 27.04.2017

Rok 2009

Výročná správa obce za rok 2009 Stiahnuté: 61x | 27.04.2017

Stránka

  • 1