Navigácia

Obsah

Späť

ZŠ s MŠ - pracovná ponuka vedúca ŠJ

Základná škola s materskou školou Plavecký Peter

 

Ponuka práce: Vedúca školskej jedálne

     Základná škola s materskou školou v Plaveckom Petre prijme do pracovného pomeru na čiastočný pracovný úväzok (30%) vedúcu školskej jedálne s nástupom od 01.12.2017.

Kvalifikačné požiadavky:

  • úplné stredné vzdelanie s maturitou (vítané z okruhu stravovania: Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod.)
  • organizačné a komunikačné schopnosti
  • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, iniciatívnosť a flexibilita
  • práca s počítačom – program Školská jedáleň 3 od spoločnosti SOFT – GL s.r.o.
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax v zariadení spoločného stravovania vítaná, preferuje sa školské stravovacie zariadenie
  • bezúhonnosť   

     Žiadosti o prijatie do zamestnania s pripojeným profesijným životopisom, dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi (fotokópie), písomným súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov (podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov) zasielajte do 24.11.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou č. 89

906 35 Plavecký Peter

 

Mgr. Daniela Krajčirikova - riaditeľka škol

Vyvesené: 25. 10. 2017

Dátum zvesenia: 25. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť