Navigácia

Obsah

Späť

Oznam od SHMÚ

Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Peter oznamuje občanom, 

že Slovenský hydrometeorologiský ústav vydal výstrahy pred vysokými 

teplotami I.  II. a III. stupňa.

V okrese Senica sa miestami očakáva dosahovanie maximálnej teploty

vzduchu 33 - 39 C.

Vysoká teplota predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, 

fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

 

Taktiež upozorňujeme, že OR HaZZ Senica vyhlásilo od 20.6.2017 zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany, tj. najmä sa nesmie:

- fajčiť alebo odhadzovať horiace, tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Za porušenie zákazu vypaľovania porastov hrozí podľa zákona č.314/2001 Z.z.  fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi až do výšky

16 596 € !

Vyvesené: 3. 8. 2017

Dátum zvesenia: 1. 9. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť