Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 61x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 204x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 271x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 67x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 66x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 66x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 65x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 62x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 229x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 171x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 216x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 175x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 65x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 69x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 230x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 175x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 241x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 147x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 186x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 198x | 06.12.2017

Stránka