Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 27x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 159x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 183x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 32x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 32x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 30x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 34x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 29x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 178x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 132x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 167x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 135x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 30x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 30x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 171x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 140x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 175x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 110x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 135x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 141x | 06.12.2017

Stránka