Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 68x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 218x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 312x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 75x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 74x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 74x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 72x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 70x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 240x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 181x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 225x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 185x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 81x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 77x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 245x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 183x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 264x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 154x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 198x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 214x | 06.12.2017

Stránka