Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 110x | 26.04.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby / PDF Stiahnuté: 101x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 142x | 27.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 93x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 101x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby / PDF Stiahnuté: 92x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stravby, stavebných úprav na cintoríne Stiahnuté: 167x | 26.04.2017

Ohlásenie stavebnej úpravy Stiahnuté: 110x | 27.04.2017

Ohlásenie stavebnej úpravy /PDF Stiahnuté: 93x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 112x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 80x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 101x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 83x | 06.12.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 94x | 06.12.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie / PDF Stiahnuté: 91x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 86x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 88x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 108x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 87x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 112x | 27.04.2017

Stránka