Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 17x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 142x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 159x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 18x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 17x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 20x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 16x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 18x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 158x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 121x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 146x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 120x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 17x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 18x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 152x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 125x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 156x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 99x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 113x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 117x | 06.12.2017

Stránka