Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 91x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 240x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 355x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 87x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 88x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 94x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 85x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 90x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 255x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 201x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 245x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 198x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 93x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 89x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 263x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 195x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 281x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 168x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 216x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 231x | 06.12.2017

Stránka