Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 59x | 26.04.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby / PDF Stiahnuté: 43x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 83x | 27.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 35x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 36x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby / PDF Stiahnuté: 49x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stravby, stavebných úprav na cintoríne Stiahnuté: 96x | 26.04.2017

Ohlásenie stavebnej úpravy Stiahnuté: 62x | 27.04.2017

Ohlásenie stavebnej úpravy /PDF Stiahnuté: 47x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 64x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 35x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 52x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 39x | 06.12.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 44x | 06.12.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie / PDF Stiahnuté: 41x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 40x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 40x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 64x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 40x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 56x | 27.04.2017

Stránka