Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 42x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 177x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 206x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 49x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 49x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 49x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 50x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 46x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 200x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 148x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 188x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 153x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 50x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 51x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 195x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 156x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 197x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 124x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 152x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 163x | 06.12.2017

Stránka