Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 51x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka Stiahnuté: 196x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka / PDF Stiahnuté: 257x | 06.12.2017

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne Stiahnuté: 59x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne / PDF Stiahnuté: 60x | 07.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby/PDF Stiahnuté: 59x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 58x | 07.06.2019

Ohlásenie stavebných úprav / PDF Stiahnuté: 55x | 07.06.2019

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru Stiahnuté: 219x | 26.04.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru / PDF Stiahnuté: 163x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe Stiahnuté: 208x | 06.12.2017

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pri drobnej stavbe / PDF Stiahnuté: 165x | 06.12.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 58x | 07.06.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla / PDF Stiahnuté: 62x | 07.06.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 219x | 26.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / PDF Stiahnuté: 167x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby Stiahnuté: 217x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 136x | 06.12.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia / PDF Stiahnuté: 180x | 06.12.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 184x | 06.12.2017

Stránka