Navigácia

Obsah

Smernice a poriadky

Smernice a poriadku r. 2018

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre Stiahnuté: 163x | 20.09.2018

Smernice a poriadky r. 2015

Zásady hospodárenia s finačnými prostriedkami obce Plavecký Peter Stiahnuté: 210x | 27.04.2017

Smernice a poriadky r. 2012

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Peter Stiahnuté: 204x | 27.04.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Peter- textová časť Stiahnuté: 396x | 27.04.2017

Smernice a poriadky r. 2010

Odmeňovací poriadok pre zamestnancov OÚ a starostu obce Stiahnuté: 349x | 27.04.2017

Organizačný poriadok obecného úradu Stiahnuté: 266x | 27.04.2017

Pracovný poriadok Stiahnuté: 309x | 27.04.2017

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 229x | 27.04.2017

Štatút obce Stiahnuté: 161x | 27.04.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ a volených členov komisií Stiahnuté: 219x | 27.04.2017

Smernice a poriadky r. 2008

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Plavecký Peter č. 1/2006 Stiahnuté: 155x | 27.04.2017

Stránka

  • 1