Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.05.2016 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.05.2016 | plavpe


Farmárske potraviny - oznam

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 26.05.2016 | plavpe


Farmárske potraviny oznamujú zákazníkom, že predajňa

v Plaveckom Podhradí bude v dňoch 28.5. - 1.6.2016 zatvorená.

Dňa 2.6.2016 (štvrtok) bude predajňa opäť otvorená.

Pracovná ponuka - Ikea Industry

Kategória: Rôzne | Pridané: 24.05.2016 | plavpe


IKEA Industry (bývalý Swedwood) v Malackách hľadá operátorov-nastavovačov na strojné linky. Pracuje sa v 3-zmennej prevádzke na 8-hodinové pracovné zmeny od pondelka do piatka. Náplňou práce je nastavovanie strojov na výrobu nábytku, kontrola nastavení a kontrola kvalitatívnych parametrov. Pre viac informácií môžete kontaktovať p.Denisu Ludrovskú na telefónnom čísle 0911 021 672 alebo poslať životopis na adresu denisa.ludrovska@ikea.com.

Kategória: Oznamy obce |


Kucanský jarmok

Kategória: Kultúra | | plavpe


Verejná vyhláška ÚPN č. 2

Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.05.2016 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu |


Spoločnosť REAL ESTATE AUDIT, s.r.o. ponúka pre fyzické aj právnické osoby službu vyznačenia hraníc pozemkov v intraviláne a extraviláne obce s centimetrovou presnosťou. Na vyznačenie sa používa profesionálna technika /najmodernejčie geodetické zariadenie/ a údaje z katastra nehnuteľností a určeného operátu.

Hlavným dôvodom našej ponuky je dopyt po tejto službe najmä zo strany fyzických osôb, pre ktoré je vyznačenie územia dôležité z pohľadu určenia hraníc pozemkov napr. pri kúpe alebo predaji pozemkov, zriadeni oplotenia, prístupových ciest, resp. lokalizácia a vyznačenie parciel pôdy a lesných pozemkov v extraviláne, pričom služby geodetov sú príliš drahé.

Príklad:

Susedský spor o hranicu pozemku /register C/. Vlastníci nemajú inú možnosť, ako osloviť geodeta, ktorý si za zameranie a vyznačenie pozemku nechá zaplatiť od cca 120 - 150 eur. Meraním určí, či je rozpor medzi skutočným stavom /napr. plot/ a právnym /údaje z katastra nehnuteľnosti/. V prípade, ak nameria zanedbateľnú odchýlku cca 2 m2, celý proces zisťovania bol nákladnejší ako hodnota sporného územia (nehovoriac napr. o súdnych trovách).

Spoločnosť REAL ESTATE AUDIT preverí za sumu od 15 euro, o akú odchýlku sa jedná a klient zhodnotí, či má zmysel pokračovať v riešení sporu súdnou cestou.

Naša ponuka (ceny v závislosti od počtu meraní):

A/ FO - vyznačenie hraníc parciel do 3000 m2 / napr. záhrady, zastavané pozemky, prístupové cesty, ..../ - od 15 eur
B/ FO - lokalizácia a vyznačenie hraníc parciel v extraviláne do 10 000 m2 / najmä poľnohospodárskej plochy, lesnych porastov,..../ - od 20 eur
C/ PO a iné dohodou

 

V prípade záujmu sa občania môžu nahlásiť na obecnom úrade s uvedením katastrálneho územia, počtu pozemkov a kontaktných údajov. 

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2016 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Oznamy obce |


Vážení občania,

ponúkame Vám knihu nielen o našej obci. Kto má záujem,

môže si ju zakúpiť za 2,- € počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Kategória: Kultúra |


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 22.12.2015 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 22.12.2015 | plavpe


Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Rôzne | | plavpe


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

 • Uznesenia k zápisnici č. 13 zo zasadnutia OZ dňa 02.05.2016
  PDF [268.76 KB]
 • VZN č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmiena a doplnkov Územného plná Obce (ÚPN-O) Plavecký Peter č. 1
  pdf [258.09 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 12 zo dňa 04.04.2016
  pdf [0 B]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 12 zo dňa 04.04.2016
  pdf [144.4 KB]
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  pdf [136.13 KB]

Aké bude počasie