Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Pozvánka na OZ 2.5.2016

Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 21.04.2016 | Zmenené: 22.04.2016 | plavpe


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Zápis do Materskej školy

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.04.2016 | plavpe


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Plaveckom Petre

oznamuje, že zápis detí do Materskej školy sa uskutoční

v termíne od 9.5.2016 - 13.5.2016 v čase od 12.00 - 16.00 hod.

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.04.2016 | plavpe


Kategória: Rôzne | Pridané: 30.03.2016 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2016 | plavpe


Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu |


Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Plavecký Peter v spolupráci

s dlhoročným obhospodarovateľom lesných nehnuteľnosti EcoForestry, s. r. o.

vyhlasuje jarnú brigádu na čistenie lesa na dni 19. marca a 7. mája 2016

od 8.00 h. Zraz pred Obecným úrad Plavecký Peter. Odtiaľ odchod do lesa

na miesta, ktoré ostali znečistené najmä komunálnym odpadom.

Vrecia na odpad ako aj jeho likvidáciu zabezpečí na svoje náklady

obhospodarovateľ EcoForestry, s. r. o. v zmysle platnej zmluvy na dielo

s Urbárom Plavecký Peter. Pitný režim a aj drobné občerstvenie bude zabezpečené.

Nahlásiť sa na brigádu vopred, je možné na t. č. 0917 774 685 alebo e-mail:

urbarpp@gmail.com, aby sa zabezpečilo dostatok občerstvenia.

Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Oznamy obce |


Vážení občania,

ponúkame Vám knihu nielen o našej obci. Kto má záujem,

môže si ju zakúpiť za 2,- € počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Kategória: Kultúra |


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 22.12.2015 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 22.12.2015 | plavpe


Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Rôzne | | plavpe


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 12 zo dňa 04.04.2016
  pdf [0 B]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 12 zo dňa 04.04.2016
  pdf [144.4 KB]
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  pdf [136.13 KB]
 • Uznesenia OZ 04.04.2016
  PDF [77.65 KB]
 • VZN č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plavecký Petrer
  pdf [264.26 KB]

Aké bude počasie