Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.10.2015 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Oznam TTSK o oprave cesty č.II/501

Kategória: Úradná tabuľa | | plavpe


Plán spoločenských podujatí na rok 2015

Kategória: Kultúra | | plavpe


Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Rôzne | | plavpe


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

 • Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018
  pdf [506.61 KB]
 • Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016-2018
  pdf [239.46 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 7, zo dňa 2.10.2015
  pdf [152.31 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 6, zo dňa 21.9.2015
  pdf [171.35 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 5, zo dňa 24.6.2015
  pdf [340.9 KB]

Aké bude počasie