Navigácia

Obsah

Obecný úrad

 

Kontakty

 

Adresa:

Obec  Plavecký Peter 
č. 137
906 35 Plavecký Peter

 

Spojenie:

Telefón:  034 65 39 125

                034 65 45 001

E-mail:
Starosta:                                      starosta@plaveckypeter.sk

Mgr. Jozefína Bartoňová:         jozefinabartonova@plaveckypeter.sk

Sekretariát:                                 obec@plaveckypeter.sk

Veronika Olahová:                     veronikaolahova@plaveckypeter.sk

Jana Stachová:                          janastachova@plaveckypeter.sk

 

 

 

Starosta obce:            

Mgr. Jozefína Bartoňová

 

Zástupca starostu:    

Mgr. Peter Ščepka

 

Jana Stachová:          samostatný odborný referent

                                      účtovníctvo, matrika, evidencia obyvateľstva

Veronika Olahová:      referentka

                                      správa daní a poplatkov, správa cintorína 

Ing. Petra Pacolová:  hlavný kontrolór obce