Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Plavecký Peter

Typ: ostatné
do 28.06.2019

Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 VYHLASUJE podľa ustanovení § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Plavecký Peter. Kvalifikačné, osobitné kvalifikačné predpoklady a zoznam predložených dokladov v priloženej prílohe. 

Prihlášky na úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné doručiť najneskôr do 28.06.2019 do 15.00 hod. do podateľne obecného úradu na adresu: Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137. Obálku označte: " Výberové konanie - riaditeľ - ZŠ s MŠ". 

 


Príloha

Vytvorené: 7. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2019 08:58
Autor: Správce Webu