Navigácia

Obsah

Triedenie odpadu

Typ: ostatné
Obec Plavecký Peter pripravuje zmenu v zbere triedeného odpadu. Zmenou systému zberu plastov a papierov bude vrecový zber. Mnohí z Vás ste si určite všimli, že tento systém zberu je postupne zavádzaný vo viacerých obciach, nielen v našom okolí, ale i po celom Slovensku. Všetci sme sa v priebehu niekoľkých rokov naučili ako triediť odpad.

Pripravujeme zmenu v zbere triedeného odpadu

Obec Plavecký Peter pripravuje zmenu v zbere triedeného odpadu. Zmenou systému zberu plastov a papierov bude vrecový zber. Mnohí z Vás ste si určite všimli, že tento systém zberu je postupne zavádzaný vo viacerých obciach, nielen v našom okolí, ale i po celom Slovensku. Všetci sme sa v priebehu niekoľkých rokov naučili ako triediť odpad. Cieľom tejto chystanej zmeny bude efektívnejší zber triedených zložiek odpadu, teda zníženie komunálneho odpadu v obci.

Obec pripravuje stretnutie s občanmi, kde  Vám bude vysvetlená zmena triedenia odpadu. Meniť sa bude len zber plastov a papiera! Všetky ostatné zbery zostanú zachované. 

Každý z nás pozná situáciu, keď doma vytriedený odpad dávame do svojich vriec a potom ich musíme odniesť do zberných nádob v obci. Po novom nebude musieť nikto nikam chodiť, jednoducho naplnené vrece vyložíte pred svoj dom za bránu. V určenom čase, ktorý bude vždy oznámený, zberová spoločnosť zozbiera vrecia triedeného odpadu priamo pred Vašim domom. 

Vrecia na zber budú dodávané do každej domácnosti. Dodávať sa budú 2 typy vriec - žlté a modré. Žlté vrecia budú na plast a modré na papier. 

Uvedieme príklad:

Ak si občan vyloží pred svoj dom 3 žlté vrecia triedeného odpadu, tak dostane 3 nové žlté vrecia. Občan, ktorý vyprodukuje menej odpadu: napríklad vyloží pred svoj dom len 1 žlté vrece triedeného odpadu, tak dostane len 1 nové vrece. Ak Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si ďalšie vyzdvihnúť na Obecnom úrade. 

  • do žltého vreca sa môžu dávať: umelé fľaše, tetrapak a kovy ( plechovky)
  • do modrého sa môže dávať: papier

Všetkým sa chceme poďakovať, že sa zapájate do triedeného zberu v našej obci. 

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!!


Vytvorené: 25. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 6. 2018 11:29
Autor: Marian Tumma