Navigácia

Obsah

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí nákazy

Vyhlásnie mimoriadnej situácieVyhlásnie mimoriadnej situácie

Usmernenie k umiestneniu osôb s povinnosťou karantény 

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenia hlavného hygienika SR

Opaternie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 

Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika 

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - povinnosť nosiť rúška

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - zákaz hromadných podujatí 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020 - poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu

Opatrenie ÚVZ SR - uzatvorenie prevádzok 

Opatrenie UVZ SR - zmena režimové opatrenie,uzavretie nedeľa

Opatrenie ÚVZ SR  zo dňa 04.04.2020

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.03.2020

Rozšírenie núdzového stavu 

Opatrenie  ÚVZ SR - nosenie ochranných rúšok 

Opatrenie ÚVZ SR - schôdze štátnych orgánov

Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa 

Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa od 01.05.2020

Odporúčanie hlavného hygienika

Odporúčanie ÚVZ SR zo dňa 13.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 19.05.2020, rúška

Opatrenie ÚVZ SR - 3. fáza

Opatrenie ÚVZ SR - cestovanie do ČR a Maďarska 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 26.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 25.05.2020 - karanténne štátne zariadenia

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Opatrenie zo dňa 03.07.2020 - domáca izolácia - rizikové krajiny

Opatrenie zo dňa 03.07.2020 - zmena opatrenia - prevádzky - hromadné podujatia

Vyhodnotenie epidemiologickej situácie na území SR zo dňa 27.08.2020

Opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia platné od 01.09.2020

Zmena_opatrenia_rúška platné od 02.09. do 14.09.2020

Opatrenie_hranice_domáca izolácia_rizikové krajiny platné od 01.09.2020 do odvolania

Opatrenie_zamestnávateľ

Opatrenie _ zmena opatrenia _ hranice od 10.09.2020

Príloha č. 1 k opatreniu _  zmena opatrenia_ hranice od 10.09.2020