Navigácia

Obsah

Základná škola

 

            „Ohľadom školy v obci žiadne dáta nie sú. Z rozprávania obyvateľov sa vie len to, že škola bola v susedstve rímsko – katolíckej fary, kde 26.10.1776 zhorela. Vtedy tu pôsobil Juraj Lazarovič, organista a učiteľ. To je prvá zmienka o škole v obci.Po tomto nešťastí, kedy okrem školy zhorela i fara a s malou výnimkou všetky domy i stodoly, nastúpil na faru farár Jozef Stobigh  a pod jeho vedením začali občania stavať novú školu, ktorá stojí dodnes na pôvodnom mieste .Školu vydržovala obec a k jej chodu prispieval i gróf Mikuláš Pálffy. Každé dieťa platilo jeden groš týždenne a jeden peceň chleba ročne.“ (výpis zo školskej kroniky).

 

Základná škola v Plaveckom Petre je neplnoorganizovaná štátna základná škola. Od 1.7.2004 sa stala právnym subjektom spolu s materskou školou. Teraz nesie názov Základná škola s materskou školou Plavecký Peter. Zriaďovateľom školy je Obec Plavecký Peter. Škola sa nachádza v strede obce  v zástavbe rodinných domov  v náručí Malých Karpát, v nádhernom hornatom prostredí.  Jej výhodou je príjemné vidiecke prostredie. Naša škola je, dalo by sa povedať,  školou rodinného typu. Menší počet žiakov v triedach umožňuje vytvárať podnecujúce prostredie pre žiakov, priaznivú klímu triedy, vytváranie neformálnych, blízkych, priateľských vzťahov. Z dôvodu malého počtu detí je veľkou výhodou, že pani učiteľky môžu v plnej miere uplatňovať individuálny prístup ku všetkým deťom. Šikovný, nadaný žiak okrem základného učiva môže riešiť rôzne zaujímavé, tvorivé úlohy z rozširujúceho učiva v hravých pracovných listoch. Slabší žiak naopak môže pracovať pomalším, primeraným tempom, aby sa tiež mohol tešiť zo svojich úspechov. Krédom našej školy je: „Dokázať dieťaťu  čo vie, nie dokázať mu čo nevie“. 

kkk