Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú prepožičaný Kultúrny dom na rôzne spoločenské akcie, aby  inventár kuchyne, priestory a kľúče chodili prevziať v čase určenom:

Pondelok - štvrtok: od 9,00 do  15,00 hod. 

Piatok: od 8,00 do 14,00 hod.

Obedová prestávka: od 12,00 - 12,30 

Evidencia psov

Oznamujeme občanom, že v zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p. je povinnosť občana, ktorý je majiteľom psa, prihlásiť svojho psa do evidencie psov v obci. Prosíme preto občanov, ktorí sú majiteľmi psov, aby sa dostavili na Obecný úrad za účelom prihlásenia psa do evidencie obce Plavecký Peter. Majiteľ psa ( žiadateľ) vyplní žiadosť o prihlásenie psa do evidencie a obdrží evidenčnú známku pre psa. Žiadosť si môžete vytlačiť a vypísať sami alebo osobne na Obecnom úrade. Vydanie evidenčnej známky pre psa je bezplatné. Prosíme Vás aby ste si so sebou priniesli očkovací preukaz psa. 

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Žiadosť o vydanie novej evidenčnej známky

 

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Fotogaléria

Deň detí

Deň detí

Deň matiek

Deň matiek