Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú prepožičaný Kultúrny dom na rôzne spoločenské akcie, aby  inventár kuchyne, priestory a kľúče chodili prevziať v čase určenom:

Pondelok - štvrtok: od 9,00 do  15,00 hod. 

Piatok: od 8,00 do 14,00 hod.

Obedová prestávka: od 12,00 - 12,30 

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú fyzické a právnické osoby, ktoré v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť napr. kúpou alebo darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2019, sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2019. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú povinní podať do 31.1.2019 aj vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2018 vykonali zmeny napr. zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena výmery pozemku, zmena využitia stavby, či dokončenie ohlásenej drobnej stavby. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má aj daňovník, ktorému v roku 2018 zanikla daňová povinnosť. Zároveň je nutné do 31.1.2019 podať  priznanie k dani za psa v prípade, že ste si v roku 2018 zaobstarali nového psa alebo už psa nemáte.

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.